Asta Kivyliūtė


el.paštas: a.kivyliute@gmail.com
mob.tel. 867401021

Mokytoja baigė Šiaulių universitetą filosofijos ir visuomenės mokslų studijų programą ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei mokytojo profesinę kvalifikaciją, taip pat Kauno aukštesniąją katechetų mokyklą – įgijo katalikų religijos mokytojo kvalifikaciją. Savo įgytas žinias mokytoja taiko dirbdama dorinio ugdymo mokytoja, katechete bei Šiaulių vyskupijos Katechetikos centro metodininke.
Mokytoja mėgsta keliauti, dalyvauja piligriminiuose žygiuose, stovyklauja, glaudžiai bendradarbiauja su Šiaulių vyskupijos Pastoraciniais centrais savanoriškoje veikloje. Apie 20 metų gieda Šiaulių katedros jaunimo chore.