Dainora Radienė


el.paštas dainora.radiene@gmail.com
mob.tel.+37068550212

Mokytoja Šiaulių pedagoginiame institute baigė pradinio mokymo ir metodikos specialybės kursą. Pradinių klasių mokytoja dirba 20 metų. Nuolat tobulina savo profesinę kvalifikaciją, įgytas žinias pritaiko praktikoje. Geba kurti aplinką įvairių poreikių mokinių veiklai skatinti, jų saviraiškai kūrybiškumui ugdyti. Mokytoja artistiška, mėgsta aktyvų laisvalaikį, keliones, patinka skaityti, domisi rankdarbiais, psichologija. Savo darbe vadovaujasi šūkiu ,, Jei mokytojas ir darbą myli, ir mokinius, jis puikus mokytojas.” (L. Tolstojus)