Lina Ernesta ŠiuipytėMob.tel.+37067125011
el.paštas: ernesui@splius.lt

Mokytoja baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinio mokymo pedagogikos ir muzikos specialybę. Parašius ir apsigynus mokslinį darbą, jai buvo suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. Savo įgytas žinias mokytoja taiko pradinių klasių mokinių ugdyme.Pamokose naudoja naujausius ugdymo metodus ir būdus, siekia kokybiško ugdymo.
Mėgstamiausi mokytojos pomėgiai – muzikavimas ir knygų skaitymas. 21- erius metus dainavo Šiaulių miesto mišriame chore ,,Bičiuliai“.Gavo Šiaulių apskrities viršininko padėką už chorinės muzikos puoselėjimą. Muzikines žinias mokytoja perduoda vaikams, kurie lanko mokykloje dainavimo studiją ,,Pabiručiai“.