Lina Paškevičienėel.paštas: anil@splius.lt
mob.tel. +37061277260

Mokytoja baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinio mokymo ir metodikos specialybę. Ji domisi naujais ugdymo metodais, būdais, informacinių tehcnologijų pritaikymo galimybėmis. Įgytas žinias taiko savo mokinių ugdyme. Vadovauja mokyklos pradinių klasių mokytojų metodinei grupei ir yra grupės pirmininkė.

Laisvalaikiu aktyviai sportuoja, žaidžia tinklinį, keliauja. Ilgą laiką šoko linijinius šokius. Įgytas žinias pritaiko mokyklos šokių studijos „Bingo“ užsiėmimuose.

Mokytoja savo darbe vadovaujasi šūkiu: „Kol mokytojas pats mokosi, tol jis turi teisę mokyti.“ (J.Steikūnas)