Vilgemina Laurutienėel.paštas vilgemina@gmail.com
mob.tel. 867016978

Mokytoja baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinio mokymo ir metodikos specialybę. Mokytojai, apgynus darbą , suteiktas magistro mokslinis vardas.
Domisi naujomis technologijomis, ugdymo metodais ir būdais, kuriuos kūrybiškai pritaiko pamokose, siekia kokybiško mokymo.
Mokytoja mėgsta keliauti, skaityti knygas, myli gamtą ir gyvūnus. Domisi dramos kūriniais. Jau penkis metus mokytoja vadovauja mokyklos dramos studijai “ Mažylis”.