Mažųjų sėkmės akademija

Ši studija sėkmingai gyvuoja jau 17 metų. Ji skirta 4 – 6 metų vaikams. Užsiėmimai vyksta 3 kartus per savaitę antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 15.45 iki 17.00 val.
Ugdymo tikslas – ugdyti su meile ir nuoširdumu siekiant visapusiškos vaiko kaip asmenybės brandos. Priešmokyklinio ugdymo studijos veikla vyksta  integruojant  meninę, komunikacinę, pažintinę, socialinę veiklas bei integruojant  savaitines ugdymo(-si) temas. Ugdymo temos išdėstytos kalendoriškai, atsižvelgiant į metų laikų ciklą, kalendorinių švenčių datas ir į vaikų įgūdžius,gebėjimus.  Pamokėlių metu naudojami įvairūs mokomieji, lavinamieji, pažintiniai žaidimai. Jų metu vaikai  mokomi :

  • klausyti ir išgirsti;
  • dėmesio koncentracijos;
  • gebėjimo laikytis taisyklių;
  • atminties lavinimo;
  • vaizduotės žaismo, kūrybiškumo;
  • kritinio mąstymo;
  • judesių koordinacijos;
  • bendravimo.

Mokslo metų eigoje vaikai susipažįsta su raidelėmis ir skaičiukais, lavina rankos koordinaciją, klausosi pasakų, smulkiosios tautosakos kūrinėlių, mokosi eilėraščių, mįslių, žaidimų, turtina savo kalbos žodyną, mokosi žodžiais išreikšti savo mintis, jausmus. Vaikai mokosi anglų kalbos pagrindų, vaidybos, dailės bei muzikos meno paslapčių.

Svarbiausia, kad visų šių dalykų mažieji mokosi natūraliai, tyrinėdami ir pažindami supančią aplinką, pasitelkiant žaidimus bei kūrybines užduotis.

Toks mokymosi būdas padeda reikštis vaiko asmenybei, tobulėti, lavina kūrybiškumą.