MAITINIMO ORGANIZAVIMAS


   Maitinimas organizuojamas, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m.   lapkričio  11 d. įsakymu    Nr. V-964 “Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” ,   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimais; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-877 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“ reikalavimais ir 2013-10-02 Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais valgiaraščiais,  maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2011-01-03 Įstaigos direktorės įsakymu Nr.V-16.

◊ Karštą maistą (pusryčius, priešpiečius,pietus, pavakarius) pagal sudarytą sutartį,  suderintus ir patvirtintus perspektyvinius valgiaraščius ir vadovaujantis patiekalų receptūrų rinkiniais, tiekia UAB „VILONA“.

◊   Siekiant įgyvendinti sveikos gyvensenos  nuostatas, nuo 2011m. Įstaiga dalyvauja ES remiamuose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.

◊     Kiekvieną dieną  gauna įvairių vaisių ir pieno produktų.

◊ Nuo 2019.01.07 vaikų  maitinimas bus organizuojamas pagal atnaujintus ( vadovaujantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir socialinės globos įstaigose tvarkos aprašus) ir Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus valgiaraščius.


mokyklos-meniu