Projektinė veikla

Socialinių – emocinių įgūdžių lavinimo bei smurto prevencijos programa „Antras žingsnis“ atkreipia dėmesį į paprastus, žemiškus, tačiau nepaprastai svarbius dalykus, reikalingus bet kurio amžiaus tarpsnio žmonių tarpusavio bendravimui. Tai – dėmesio, atjautos kitam parodymas, gebėjimas suprasti ir nuoširdus domėjimasis šalia esančiu, drąsa užkalbinti, gebėjimas susivaldyti ir kt. Tyrimų duomenys rodo, kad emocinio vaikų supratingumo didėjimas susijęs su mažėjančia jų agresyvaus reagavimo socialinėse situacijose tikimybe bei didesne akademine sėkme. Be to, tyrimais įrodyta, kad mokomi vaikai išsiugdo tinkamų socialinių įgūdžių, pagerėja jų socialinis prisitaikymas. Mokiniai, turintys geresnius socialinius – emocinius įgūdžius: geriau mokosi, jie geriau elgiasi klasėje, jų santykiai su bendraamžiais yra geresni, jie gauna daugiau mokytojų palaikymo, jaučia stipresnį ryšį su pačia mokykla. Kaip „Antro žingsnio“ programa pagerina akademinius pasiekimus? 20 metų tyrimai parodė, kad vaikams gerai sektųsi mokykloje, reikalingas tvirtas socialinių–emocinių gebėjimų pagrindą. Programa palaiko akademinę sėkmę, padėdama vaikams išmokti susikoncentruoti ir elgtis gerai klasėje, kuria ryšius su mokykla, tobulindama tarpusavio santykius su bendraamžiais ir mokyklos personalu.
Ši programa skatina mokyklų bendradarbiavimą Europoje naudojantis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT), teikdama paramą, įrankius ir paslaugas, kad mokyklos galėtų lengvai užmegzti ilgalaikes ar trumpalaikes partnerystes bet kuria tema.
Programos „Įveikiame kartu “ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta 7 – 9 metų vaikų emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse.
Įsijungiame į Lietuvoje įgyvendinamą ekologinio švietimo iniciatyvą „Žalia stotelė“, kuri skatina augalų auginimą įtraukti į ugdomąsias veiklas ir šiuo metu buria 35 ugdymo įstaigas. Septintus metus vykdomo projekto organizatoriai šiais metais vaikus pirmą kartą paragino įsitraukti į itin populiarų visame pasaulyje vieno kvadratinio metro sodininkavimo judėjimą. Naudojant šį metodą lysvių priežiūra reikalauja mažiau laiko, taupomi gamtos resursai, tokį sodą nesudėtinga planuoti. Ši sistema tapo žinoma 1970 metais, inžinieriui Melui Baltoromėjui pasiūlius namų ūkiams lysves įrenginėti ne įprastomis vagomis, o pakeltose dėžėse, užimančiose nedidelį, vieno kvadratinio metro plotą. Tokio dydžio lysvės pakako keturių asmenų šeimai nesudėtingai užsiauginti būtiną žalumynų kiekį.Šiandien vieno kvadratinio metro lysvės įvairiose pasaulio šalyse tapo galimybe žmonėms užsiauginti sveiko maisto neturint žemės ploto ar sodininkavimo patirties. Todėl toks sodininkavimo būdas vis labiau populiarėja ir ugdymo įstaigose, kur lysvės tampa vaikų gamtos pažinimo pradžiamoksliu. Lietuvos švietimo bendruomenės, pirmą kartą išbandžiusios vieno kvadratinio metro sodininkavimo metodą, įvardino pagrindinį pranašumą prieš tradicinį daržą: nedidelės lysvės žaismingai įtraukia vaikus į augalų auginimą, jos neišgąsdina neaprėpiamumo jausmu. Toks sodininkavimo būdas leidžia pasirinkti įvairius sodelių įgyvendinimo būdus, o vaikai auginantys augalus nedidelėse lysvelėse kiekvieną kvadratinį metrą gali paversti kūrybiška sodo dėlionės dalimi.

lysv2011sod2
„SaulyTUČIAI“– tai pirmoji interaktyvi animacinė multimedijos priemonė lietuvių kalba, skirta ikimokykliniam ugdymui. Ši priemonė buvo sukurta bendradarbiaujant su Edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedra. „SaulyTUČIAI“ – tai filmukai-pasakėlės skirtos 3-4 metų vaikų pažintinės, komunikacinės, meninės, sveikatos ir socialinės kompetencijų ugdymui. Penkios jau sukurtos ir toliau tebekuriamos pasakėlės įtraukia mažuosius į 20-30 minučių jiems įdomiai struktūrizuotus interaktyvius užsiėmimus ir itin patraukliais vaikams siužetais pateikia ugdomąją medžiagą.
KAMPANIJA – prisijungsime prie Europos Sąjungos iniciatyva organizuojamos „PICCOLINGO“ KAMPANIJOS, skirtos organizacijoms, dirbančioms su vaikais ir jų šeimomis, aktyviai remiančios kultūrą, ikimokyklinį ugdymą, kalbų mokymąsi, socialinę integraciją. Tvirtai tikima, kad pradėję mokytis užsienio kalbų ikimokykliniame amžiuje, vaikai įgyja didelių privalumų. Kuo daugiau tėvų žinos, kokia nauda pradėjus anksti mokytis užsienio kalbų, tuo geriau. Vaiko gyvenime sprendimus priima tėvai. Šis principas galioja ir dėl kalbos (-ų), kurias vaikas mokosi ikimokykliniame amžiuje. Siekdama užmegzti ryšius su tėvais, kampanija „Piccolingo“ visoje Europoje sujungs profesionalias organizacijas, užsiimančias švietimo, šeimos, socialinėmis, kultūrinėmis ir (arba) kalbų mokymosi problemomis. Teiks informaciją apie užsienio kalbų mokymosi nuo pat mažens privalumus, pirmiausia plėtodama interneto svetainę visomis Europos kalbomis, paskleis turimą visos Europos specialistų sukauptą medžiagą apie užsienio kalbų mokymąsi nuo pat mažens, parems iniciatyvas, skatinančias mokytis užsienio kalbų nuo pat mažens.

2014-2015 mokslo metais įsijungėme į ,,Eko kartos“ ekologinio švietimo iniciatyvą –  vieno kvadratinio metro daržų projektą „Spalvotosios lysvės“.

Įstaigos teritorijoje buvo įkurti penki spalvoti vieno kvadratinio metro daržai, sujungti dekoratyvia pergole. Spalvotosiose lysvėse vaikai pasodino pupas, pupeles, petražoles, burokėlius, morkas, čiobrelius, agurkus, krapus, ridikėlius, moliūgus, pomidorus, svogūnus, saulėgrąžas.

Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, daigino sėklas, sodino daržoves, jas laistė, domėjosi, ar jau išdygo jų sodinukai. Jiems išdygus, ragavo, džiaugėsi savo darbo vaisiais. Su malonumu rovė pačių sėtas morkas, jas valgė. Pietums buvo padarytos pomidorų, agurkų salotos. Vaikai turėjo galimybę pirmąkart pamatyti, kaip dygsta ir auga jų pasodintos morkos, petražolės, krapai. Rugsėjo pabaigoje nurinkome daržovių derlių. Mokiniai sukasė dirvą, paruošė ją kitiems metams.

Šiemet tęsiame projektą ir dalyvaujame vieno kvadratinio metro daržininkavimo iniciatyvoje ,,Žalia pėda“. Šįkart planuojame atlikti  ir tiriamąjį darbą – rinkti ugdymo  įstaigos  augalą  –  simbolį.

Šis projektas skatins vaikų bendruomeniškumo jausmą, išrenkant  augalą, galintį tapti mokyklos, darželio simboliu.

Tikimės, kad projektas paskatins vaikus labiau domėtis supančia aplinka, išplės gamtos pažinimo, gamtosaugos žinias,  įtvirtins įgūdžius ir gebėjimus.

lysv 112784784_1288095187873603_1379881805_n lysv 3