IKIMOKYKLINIO UGDYMO PAKOPA:

  Mums svarbu, kad vaikai augtų sveiki, linksmi ir savimi pasitikintys.

 VšĮ „Smalsieji pabiručiai “ nuo 2016 rugsėjo veikia  keturios ikimokyklinio ugdymo grupes:

„Linksmosios avytės“ – pačių jauniausių, 1,5 – 2 metukų vaikų grupė,
„ Mažieji drugeliai“-   2 – 3 metų vaikų grupė,
„Smalsieji pelėdžiukai“ – 3- 4 metų  vaikų grupė ir „Išradingieji spinduliukai“- 4-5 metų vaikų grupė.

Kiekvienais mokslo metais formuojama  priešmokyklinio ugdymo grupė vaikams nuo 6 metų, sėkmingai ugdanti vaikus jau 13 metų.
Vaikučius prižiūri ir ugdo profesionalios pedagogės.  Kiekvieno užsiėmimo metu vaikas susipažįsta su jį supančiu pasauliu, atrasdamas mažus dalykus sužino apie spalvas ir formas, dydžius ir savybes, lavina savo kalbą, smulkiąją motoriką (riešo, pirštų gimnastika), mokosi orientuotis erdvėje.
Kiekvieną dieną vyksta kūrybiniai saviraiškos užsiėmimai. Stengiamasi, kiek galima daugiau laiko praleisti gryname ore. Su vaikučiais auklėtojos užsiima menine veikla: piešia, aplikuoja, lipdo, karpo, vaidina, švenčia gimtadienius ir kitas šventes. Jau tradicija tapo švęsti šviesos šventę – šv.Liucijos dieną, kviesti visus į Kaziuko mugę, vasaros pradžioje gryname ore džiaugtis Šeimos švente „Aš, tėtis ir mama“.
Ugdomoji veikla ikimokyklinio ugdymo grupėse organizuojama saugioje, tinkamai parengtoje, jaukioje aplinkoje, skatinančioje aktyvų pažinimą : laisvai rinktis, kokia veikla užsiimti, eksperimentuoti, atrasti, daryti išvadas, o įgytus naujus potyrius jungti su jau turima savo patirtimi, mokytis vieniems iš kitų, bendrauti ir bendradarbiauti, įveikti sunkumus.
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vyksta integruota veikla, kurios metu kuriami ir vykdomi projektai. Projektų rezultatus apibendriname šventėmis, įvairiais renginiais. Visoje ugdomojoje veikloje noriai dalyvauja tėveliai ir kiti šeimos nariai. Toks glaudus bendradarbiavimas ypač patinka vaikučiams, nes jie tuomet daugiau pasitiki savimi, patiria sėkmės ir pasididžiavimo jausmą.
Mūsų ikimokyklinio ugdymo grupėse
į ugdymosi procesą integruota:  teatras, anglų k., keramika, ritmika, šokis,  sustiprintas meninis, užsienio kalbos, sveikos gyvensenos ugdymas, todėl du kartus per savaitę vyksta muzikos pamokėlės, šokio būrelio užsiėmimai. Kiekvienas vaikas turi galimybę išreikšti save kūryboje, išmoksta mąstyti, fantazuoti, improvizuoti. Jis džiugins Jus savo šedevrais, nutapytais dažais, sulipdytais iš plastilino ir tešlos, įformintais aplikacijų ar koliažų būdu.
Nepamirštame fizinės veiklos – sportuojame, vyksta judesio korekcijos pamokėlės. Džiaugiamės, kad mūsų mažiesiems labai patinka anglų kalbos užsiėmimai, kurių metu jie mokosi tarti žodžius angliškai, kuria vaidybines situacijas, dainuoja. Visa ugdomoji veikla suplanuota taip, kad intensyvesnę veiklą keistų ramesnė. Atsižvelgiame į vaikų poreikius ir galimybes.

Mūsų auklėtiniai galės lengvai siekti aukštumų mokykloje, nes išmoks dirbti savarankiškai. Juk jie lengvai eina į kontaktą, optimistiški, ramūs, lengvai adaptuojantys naujoje aplinkoje.
„Padėk man padaryti tai pačiam“ – kalbėjo vaiko vardu Marija Montessori.

Mūsų pedagogai sako Jums:

 „Mes padėsime Jūsų vaikui tapti savarankiška ir harmoninga asmenybe“.