• Priėmimas naujiems mokslo metams prasideda nuo sausio 1 d.
 • Į mokyklą priimami vaikai nuo 5 – 6 metų į priešmokyklinio ugdymo grupę.
 • Į pirmą klasę priimami vaikai,kuriems einamaisiais metais sukaks 7 m.
 • Atsižvelgiama į individualią vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai.
 • Ateinant į mūsų mokyklą iš kitų ugdymo įstaigų, tikrinamos mokinių žinios.
 • Tėvai supažindinami su mokyklos įstatais, mokyklos veiklos organizavimu, sudaroma vaikų ugdymo sutartis.
 • Nepriimami drausminių problemų turintys vaikai .

REIKALINGI DOKUMENTAI:

 1. TĖVŲ PRAŠYMAS;
 2. VAIKO GIMIMO LIUDIJIMAS ARBA PASAS;
 3. SVEIKATOS PAŽYMA;
 4. 4 FOTO NUOTRAUKOS ( dokumentams);
 5. ANKETA ( pildoma mokykloje).